Lich Van Nien
Free

Lich Van Nien

mbin.vn April 21, 2012 Lifestyle
Used this app? Rate it

150 usersinstalled this application

This app was removed from Google Play
512 KB
100.000+
2.2 and up

Write a review

Description

Lịch Vạn niên
Bạn có thể:Xem can chi của ngày , giờ , tháng , năm bất kì, Đổi lịch âm sang dương, dương sang âm, Xem hướng xuất hành, Xem tuổi xung khắc theo ngày,theo tháng.
Ngoài ra:Bạn sẽ biết hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu, nên làm và không nên làm gì,xem sao tốt ,sao xấu,xem giờ tốt của ngày.
Đặc biệt hơn nữa:Tính năng xem chu kỳ sinh học theo ngày sinh sẽ giúp bạn biết mình cần làm việc gì cho phù hợp.
Hãy chia sẻ cho bạn bè và người yêu quý bằng cách gửi tặng họ tiện ích này bạn nhé!

Don't miss interesting stories

 • Top 7 Cloud Storage Services

  Top 7 Cloud Storage Services

  Article
 • Self-Building Robotic Furniture: Dream Or Reality?

  Self-Building Robotic Furniture: Dream Or Reality?

  News
 • Google And Twitch Seal The Deal for $1 Billion

  Google And Twitch Seal The Deal for $1 Billion

  News
 • Google Glass Yields to Heat

  Google Glass Yields to Heat

  News
 • Modern Combat 5: Blackout Released a Day Earlier

  Modern Combat 5: Blackout Released a Day Earlier

  News
 • Is Spotify Too Expensive For Google?

  Is Spotify Too Expensive For Google?

  News
 • USA Won the Spampionship

  USA Won the Spampionship

  News
 • Nvidia's Shield Tablet Sales Will Start Next Week

  Nvidia's Shield Tablet Sales Will Start Next Week

  News
 • goTenna Will Help You Out

  goTenna Will Help You Out

  Article
 • Alternative Android App Stores

  Alternative Android App Stores

  Article