Lich Van Nien
Free

Lich Van Nien

mbin.vn April 21, 2012 Lifestyle


Used this app? Rate it

152 usersinstalled this application

Write a review
Lịch Vạn niên
Bạn có thể:Xem can chi của ngày , giờ , tháng , năm bất kì, Đổi lịch âm sang dương, dương sang âm, Xem hướng xuất hành, Xem tuổi xung khắc theo ngày,theo tháng.
Ngoài ra:Bạn sẽ biết hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu, nên làm và không nên làm gì,xem sao tốt ,sao xấu,xem giờ tốt của ngày.
Đặc biệt hơn nữa:Tính năng xem chu kỳ sinh học theo ngày sinh sẽ giúp bạn biết mình cần làm việc gì cho phù hợp.
Hãy chia sẻ cho bạn bè và người yêu quý bằng cách gửi tặng họ tiện ích này bạn nhé!
Download
512 KB
100.000+
2.2 and up

Don't miss interesting stories

 • Instagram now lets you reply back-and-forth with photos

  Instagram now lets you reply back-and-forth with photos

  News
 • PayPal.me has been launched in 18 countries

  PayPal.me has been launched in 18 countries

  News
 • Acer Predator 6 is a smartphone for Android gaming

  Acer Predator 6 is a smartphone for Android gaming

  News
 • Latest trend: new phones pre-packed with malware

  Latest trend: new phones pre-packed with malware

  News
 • Best Android apps to manage multiple cloud storage accounts

  Best Android apps to manage multiple cloud storage accounts

  Article
 • Google officially announced iOS support for Android Wear

  Google officially announced iOS support for Android Wear

  News
 • Meet Buddy – a cute family companion robot

  Meet Buddy – a cute family companion robot

  News
 • Bargain flight apps: travel at a fair price

  Bargain flight apps: travel at a fair price

  Article
 • US teen sent to jail for being an ISIS supporter on Twitter

  US teen sent to jail for being an ISIS supporter on Twitter

  News
 • Boeing testing out drone-disabling laser

  Boeing testing out drone-disabling laser

  News